คณะผู้บริหาร

นายมะตารอยี บีรู

นางสาวรอบียะ บีรู

นางสาวอามีเนาะ บีรู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายอับดุลเลาะ สนิ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา