หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

          -  หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (อนุบาล 1-3)

           -   หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6)

           -  หลักสูตรอิสลามศึกษา (ระดับอิบตีดาอียะห์ มุตตาวาซีเฏาะ และซานาวียะห์ปีที่ 1-10)

           -  หลักสูตรเรียนภาคค่ำ (กีตาบ-อัลกุรอ่าน) สำหรับนักเรียนประจำหอพัก

           -  หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ศูนย์ฝึกประจำการ ค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

           -  หลักสูตรคู่ขนาน (วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี)