สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
  1. สัญลักษณ์ของสถานศึกษา
  2. อักษรย่อของโรงเรียน  “ส.ศ.อ”
  3. ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน
คือ คัมภีร์อัลกุรอาน อันหมายถึงธรรมนูญสูงสุดของศาสนาอิสลามที่กำหนดแนวทางให้มุสลิมทุกคนยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเปลวไฟจากเทียนไข อันหมายถึง แสงไฟส่องสว่างนำทางชีวิต
สีประจำโรงเรียน
                          เขียว – ขาว      :          สีประจำโรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม
                          เขียว                :          ร่มรื่น ร่าเริง ความสดใส
                          ขาว                 :          ความมั่นคง ความเฉลียวฉลาด